Ledamoter
Back  pe091

Pär-Erik Back


f. 20.9.1920   d. 28.11.1988

Professor i statskunskap vid Umeå universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.11.1979 (nr 359)


Bibliografiska uppgifter

Skrifter utg. av P.-E. B. Ett urval, i: Festskrift till P.-E. B. (Umeå studies in politics and administration, 1, 1980, s. 355).

G. Gustafsson, [nekr.] i StvT 92 (1989), s. 243–248;
C. A. Hessler, [nekr] i KVHAAÅ 1989, s. 35–39;
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
N. Stjernquist, [nekr.] i VSLÅ 1989, s. 153–161.

Nekr. av D. Brändström & G. Gustafsson i DN 1/12 1988.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).