Ledamoter
Von platen m030

Johan Magnus G:son von Platen


f. 1.5.1920   d. 9.7.2002

Professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.3.1979 (nr 358)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB och i forskningsarkivet i Umeå universitetsbibliotek.

A. Ankarcrona, [nekr.] i Hwad Behagas? (Bellmanssällskapets medlemsblad 2002, nr 4);
N-A. Bringéus, [nekr.] i Saga och sed 2002, s. [9]–16;
S. Fries, [nekr.] i Thule 2003 (16), s. 210–211;
I. Jonsson, [nekr.] i KVHAAÅ 2003, s. 41–45;
W. Odelberg, nekr. i SvD 11/7 och i DN 19/7 2002.

Festskrift:
Festskrift på 60-årsdagen: Vitterhetsnöjen: läsning för humanister och andra: till M. v. P. den 1 maj 1980 (1980).