Ledamoter
Jeffner

Anders Jeffner


f. 15.12.1934

Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, f.d. huvudsekreterare i humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.11.1984 (nr 386)


Preses 1.1.2002-31.3 2006