Ledamoter
Gierow  p g010

Pär Göran Axel Gierow


f. 20.8.1930   d. 24.9.2004

Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.3.1979 (nr 357)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften från 1995 (se nedan).

E. Rystedt, [nekr.] i KVHAAÅ 2005, s. 43–48;
P. Åström, P. G. G, f. 20.8.1930, d. 24.9.2004: minnesord (HVSL Årsberättelse 2004/2005, s. 36–39).

Nekr. av P. Åström i DN 11/11 2004.

Festskrift:
Tillägnades på 65-årsdagen en festskrift, utgiven som Opuscula Romana: annual of the Swedish Institute in Rome, 20 (1996).