Ledamoter
Holm%c3%a9r  g042

Gustaf Carl Arvid Holmér


f. 20.12.1921   d. 16.3.2004

Professor i romanska språk, särskilt franska vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.11.1978 (nr 354)


Bibliografiska uppgifter

G. Engwall, [nekr.] i KVHAAÅ 2005, s. 23–28.

Nekr. av G. Engwall i SvD 20/4 2004.