Ledamoter
Molde  b111

Frans Bertil Molde


f. 16.9.1919   d. 15.8.1995

Professor, chef för Svenska språknämnden.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 9.5.1978 (nr 352)


Sekreterare 1.1.1985–2.11.1987

Bibliografiska uppgifter

C. Grünbaum, [nekr.] i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 72 (1996), s. 27–29;
A. Karker, B. M. i det nordiske sprogsamarbejde (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 72, 1996, s. 1–5);
M. Reuter, [nekr.] i HLS (Helsingfors) 71, 1996, s. 322–324;
G. Widmark, [nekr.] i KVHAAÅ 1996, s. 33–37.

Nekr. i SvD 17/8 av P.O. Widell, i DN 19/8 1995 av C. Grünbaum.