Ledamoter
Broom%c3%a9  j.r.b.090

John Robert Bertil Broomé


f. 23.6.1913   d. 28.11.1980

Professor, krigsarkivarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 9.5.1978 (nr 351)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Krigsarkivet.
U. Willers, B. B. En bibliografi (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis, 17, 1973).

StHM 1928–1950 (1984).

U. Brandell, [nekr.] i PHT 77 (1981), s. 41–45;
C. J. Clemedson, Minnesord i KrVA:s handlingar och tidskrift 185 (1981, s. 254–257);
Krigsarkivet 200 år (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2005, 2005);
Å. Kromnow, [nekr.] i KVHAAÅ 1981, s. 46 ff.;
E. Lönnroth, Minnesord i SkS 1967–1980 (1985, s. 42–43).

Nekr. av Å. Kromnow i DN 29/11 och av A. Åberg i SvD 29/11 1980.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift: Meddelanden från Krigsarkivet, VI (1973)