Ledamoter

Erik Gunnar Brandell


f. 1.10.1916   d. 8.3.1994

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 10.1.1978 (nr 350)


Bibliografiska uppgifter

M. Carlsson, [parentation] i VSÅ 1994, s. 11–14;
T. Stenström, [nekr.] i KVHAAÅ 1995, s. 25–29.

Festskrift:
J. Stenkvist, red., Från Snoilsky till Sonnevi: litteraturvetenskapliga studier tillägnade G. B. (1976).