Ledamoter
Elleg%c3%a5rd

Henrik Alvar Ellegård


f. 12.11.1919   d. 8.2.2008

Professor i engelska språket och litteraturen vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.11.1977 (nr 348)


Bibliografiska uppgifter

A. E., Student 39 (Profiler och projekt. Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet, 1991).

J. Svartvik, [nekr.] i KVHAAÅ 2009, s. 20–27.

Nekr. i SvD 30/3 av G. Kjellmer, R. Bowen, M. Ljung, M. Moberg, S. Ohlander, A. Olofsson & M. Stålhammar, 6/4 2008 där av B. Sigurd & U. Teleman.