Ledamoter
Hammarstr%c3%b6m107 face0

Ingrid Linnéa Hammarström


f. 21.6.1924   d. 27.3.2005

Professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.11.1977 (nr 347)


Bibliografiska uppgifter

I. H:s skrifter 1947–1983 (i festskriften 1984 nedan).

G. Dahlbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 2006, s. 23–29;
L. Nilsson, I. H. 1924–2005 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).

Nekr. i SvD 22/11 2005 av B. Ericsson, S. Lilja & L. Nilsson.

Festskrift:
Städer i utveckling. Tolv studier kring stadsförändringar tillägnade I. H., red. T. Hall (1984).