Ledamoter

Nils Simonsson


f. 12.11.1920   d. 22.5.1994

Professor i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning vid Uppsala universitet, tidigare professor i indologi vid Oslo universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.5.1977 (nr 346)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften från 1986, s. ix–xiii.

T. Kronholm, [nekr.] i KVHAAÅ 1995, s. 30–35;
P. Kvaerne, [nekr.] i Orientalia Suecana 1994/1995, 43/44, s. 5–6.

Nekr. av G. Gren-Ekelund i DN 7/6 och SvD 10/6 1994.

Festskrift:
Festskrift i samband med pensioneringen: Kalyanamitraraganam. Essays in honour of N. S., ed. E. Kahrs (1986).