Ledamoter
Fogelmarck098 face0

Stig Fredrik Ugglas G:son Fogelmarck


f. 1.11.1916   d. 24.6.2006

Överintendent och chef för Kungl. husgerådskammaren


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.5.1977 (nr 345)


Vice preses 1985–1986

Bibliografiska uppgifter

S. F., Rum i tiden. Miljöer, människor och sköna ting (1990).

B. Vahlne, [nekr.] i KVHAAÅ 2007, s. 23–30.

Nekr. av B. Vahlne & A. Lundström i DN 13 /7 och i SvD 2/8 2006.

Festskrift:
Tillägnades på 70-årsdagen festskriften Möbelhistoria på Gripsholm (1986).