Ledamoter

Sture Brunnsåker


f. 6.9.1925   d. 5.8.1978

Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.2.1977 (nr 344)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Bibliografi sammanställd av J. Flemberg i Opuscula Atheniensia 19, s. 203–204.

UUM 1951–1960 (1975).

A. Furumark, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 35–37;
C. Nylander, S. B. 1925–1978 (Opuscula Atheniensia 19).

Artikel vid frånfället av C. Nylander i UNT 11/8 1978.

Festskrift:
Tillägnades som minnesskrift Opuscula Atheniensia: annual of the Swedish Institute at Athens 19 (1992).