Ledamoter
Dahm%c3%a9n  e038

Erik Verner Harald Dahmén


f. 14.9.1916   d. 16.8.2005

Professor i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 8.6.1976 (nr 337)


Bibliografiska uppgifter

Den svenska tillväxtskolan: om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, red. D. Johansson & N. Karlson (2002);
Development blocks and industrial transformation: the Dahménian approach to economic development, red. B. Carlsson, R. G. H. Henriksson (1991);
E. D. och det industriella företagandet, red. N. Karlson (2007);
L. Engwall, E. D. in memoriam (Nordisk tidskrift för konst, vetenskap och industri 2006, 82, s. 71–74);
S. Laestadius, E. D., utvecklingsblock och innovationer (Innovationer: Dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv, 2005, s.19–32);
U. Olsson, [nekr.] i KVHAAÅ 2006, s. 43–49;
L. Pålsson Syll, Den strukturanalytiska traditionen (1997).

Nekr. i SvD 28/8 av K. Eklund, 7/9 av P. Braunerhjelm, B. Carlsson, G. Eliasson & J. Wallander samt 21/9 1991 av L. Bergman, H. Lindgren, K-G. Mäler & L. Nabseth.

Festskrift:
Economic dynamism: in honour of E. D. Sept. 14 1996, red. H. Lindgren (1996).