Ledamoter
H%c3%a4gerstrand  t043

Stig Torsten Erik Hägerstrand


f. 11.10.1916   d. 3.5.2004

Professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi, vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 13.1.1976 (nr 334)


Bibliografiska uppgifter

B. Lenntorp, Bibliografi i Tillvaroväven nedan. T. H.: professor of geography, University of Lund, Sweden/ interwieved by Anne Buttimer (Dialogue project 1985).

S. Helmfrid, [nekr.] i KVHAAÅ 2005, s. 29–34;
Tillvaroväven/ T. H., red. K. Ellegård & U. Svedin (2009 med bibliografi);
O. Wärneryd, T. H., f. 11.10.1916, d. 3.5.2004, minnesord (HVSL Årsberättelse 2004/2005, s. 30–35).

Nekr. i SvD och DN 2/6 2004 av A. Buttimer.