Ledamoter
Dahlstedt  k h037

Karl-Hampus Dahlstedt


f. 19.4.1917   d. 23.6.1996

Professor i allmän språkvetenskap vid Stockholms, senare vid Umeå universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 13.1.1976 (nr 333)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i forskningsarkivet, Umeå UB.

C. G. Andræ, [nekr.] i Saga och sed 1996/97, s. [7]–11;
E. Bylund, [nekr.] i Thule 1998 (11), s. [51]–52;
S. Fries, [nekr.] i KVHAAÅ 1997, s. 36–40;
—, [nekr.] i Svenska landsmål och svenskt folkliv 1997 (120), s. [175]–181;
A.-M. Ivars, [nekr.] i HLS 1997, 72, s. 351–353;
B. Nordberg, [nekr.] i HVSUÅ 1996, s. [111]–116;
T. Sköld, [nekr.] i Oknytt 1996 (17:3/4), s. [1]–4.

Nekr. i SvD 28/6 av S. Fries, i DN samma dag 1996 av H-C. Elert. T

Festskrift:
Tillägnades på 60-årsdagen Provinsiellt och universellt: en vänskrift till K-H. D. 19 april 1977 (Publication / University of Umeå, Department of General Linguistics, 12, 1977), ed. R. Otterbjörk, S. Sjöström.