Ledamoter
Lindberger  %c3%96017

Örjan Lindberger


f. 31.12.1912   d. 29.6.2005

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.12.1975 (nr 331)


Sekreterare 1978–1982

Bibliografiska uppgifter

P-O. Mattsson, Ö. L.: bibliografi 1932–1993 (1992);
—, Ö. L. : bibliografi 1993–2002 (2002).

B. Dahl, Talmannen Birgitta Dahls anförande vid utdelningen av Letterstedt-medaljen till Ö. L. (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1999, 75, s. 361–364);
I. Jonsson, Ö. L. (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1983, 59, s. 3–6);
—, [nekr.] i KVHAAÅ 2006, s. 31–41;
B. Westin, Ö. L. 90 år 31 december 2002 (Barnboken 2002, 25, s. 2 f.);
—, Ö. L. in memoriam (Barnboken 2005, 28, s. 58).

Nekr. i SvD 11/7 och DN 14/7 av I. Jonsson, i DN 22/7 och SvD 26/7 av P. Thullberg, K. Sönnerlind, D. Brändström & J-S. Karlsson, i DN 26/7 och SvD 10/8 2005 av L. Furuland & S. Svensson.

Festskrifter:
Bibliografierna 1992 och 2002 utgavs med anledning av 80- resp. 90-årsdagarna.