Ledamoter
%c3%85str%c3%b6m  p054

Paul Fredrik Karl Åström


f. 15.1.1929   d. 4.10.2008

Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.11.1975 (nr 329)


Bibliografiska uppgifter

P. Roos, P. Å. (VSLÅ 2009, s. 121–124);
E. Rystedt, [nekr.] i KVHAAÅ 2009, s. 69–75;
A-L. Schallin, P. Å. in memoriam (Hellenika nr 4, 2008);
P. Sjödahl, P. Å., Jonsered, förläggare och arkeolog (Svensk bokhandel 1995, 44:4, s. 24 f.).

Nekr. i DN 7/11 och i SvD 10/11 av C-G. Styrenius.

Festskrift:
Opuscula Atheniensia: annual of the Swedish Institute at Athens [P. Å. dedicata] (1994).