Ledamoter
Malmberg  b019

Bertil Malmberg


f. 22.4.1913   d. 8.10.1994

Professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.3.1975 (nr 328)


Bibliografiska uppgifter

[M. Gullberg], The publications of B. M. (1993).

LUM 1959–60 (1962) och 1967–1968.

G. Bruce, [nekr.] i VSLÅ 1994;
B. Sigurd, [nekr.] i KVHAAÅ 1995, s. 36–39;
—, [nekr.] i HVSLÅ 1994/1995, s. 36–40.

Nekr. i DN av G. Korlén 13/10 1994.

Festskrifter:
Tillägnades på 65-årsdagen de båda festskrifterna Sign and sound: studies presented to B. M. on the occasion of his sixty-fifth birthday 22 April 1978 (Studia linguistica, 32[1978]:1/2, 1978) och Studies in general linguistics dedicated to B. M. by students and colleagues on the occasion of his 65th birthday 22nd April 1978 (1978).