Ledamoter
Breiholtz  l035

Lennart Gunnar Breitholtz


f. 8.12.1909   d. 27.5.1998

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.2.1975 (nr 327)


Bibliografiska uppgifter

L. Lönnroth, [nekr.] i Minnestal i Göteborgs KVVS 1999/2000, s. 19–23;
T. Stenström, [nekr.] i KVHAAÅ 1999, s. 39–43.

Nekr. i SvD 9/6 och i DN 24/6 1998 av L. Lönnroth.

Festskrift:
Tillägnades på 65-årsdagen festskriften Text och teater (1974).