Ledamoter
Hamberg  pg087

Per Gustaf Hamberg


f. 7.9.1913   d. 11.9.1978

Professor i konsthistoria med konstteori vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.10.1974 (nr 326)


Bibliografiska uppgifter

U. Hamberg & I. Westberg, P. G. H:s tryckta skrifter 1936–1972 (Konstvetenskapliga studier tillägnade P. G. H., 1973, s. 229–235).

UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

S. Karling, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 38–42;
P. Reuterswärd, [nekr.] i Konsthistorisk tidskrift 47 (1978), s. 141–142);
J. Rosvall & L. Stackell, [nekr.] i Konstvetenskaplig bulletin 19, 1978, s. v–ii;
H. Wideen, Minnestal i Göteborgs KVVS 1979 (1979), s. 59–65.

Nekr. i SvD av M-B. Wadell 16/9 och av R. Zeitler 24/9 1978.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).