Ledamoter
Nilsson  n %c3%85026

Nils Åke Lennart Nilsson


f. 1.9.1917   d. 4.1.1995

Professor i slaviska språk, särskilt ryska språket och litteraturen, vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 10.1.1974 (nr 322)


Vice preses 1982 och sekreterare 1983–1984

Bibliografiska uppgifter

H. Lenczyc & A. Lenczyc, A selected bibliography of N. Å. Nilsson’s writings (Meddelanden från Institutionen för slaviska och baltiska språk, Stockholms universitet, 23, 1983).

StHM 1951–60 (1987).

H. Birnbaum, [nekr.] i Scandoslavica 1995 (41), s. [267]–269;
J. van der Eng, N. Å. N., a scholar of wide reading (Russian literature 1996, 40, s. 255–265);
S. Gustavsson, [nekr.] i KVHAAÅ 1995, s. 40–45.

Nekr. av P. Alberg Jensen i SvD 20/1 och i DN 23/1 1995.