Ledamoter
Jacobson widding, a

Harriet Anita Jacobson Söderman


f. 30.6.1934   d. 2.10.2012

Professor i etnologi, särskilt utomeuropeisk, vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 11.1.1983 (nr 380)


Bibliografiska uppgifter

Minnen i: Paradigm och personlig upplevelse (i Den antropologiska erfarenheten, liv, vetenskap, visioner, red. K. Århem, 1994).

K. Århem, [nekr.] i KVHAAÅ 2014, s. 17-24.

Nekr. i DN 23/10 2012 av M. Fahlén m. fl.