Ledamoter

Wilhelm Gustaf Wetter


f. 19.8.1813   d. 29.12.1892

Rektor, f.d. docent i nordiska historien och antikviteterna vid Lunds universitet, slutl. domprost i Växjö.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 3.2.1863 (nr 39)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i Växjö stiftsbibliotek.

G. A. Aldén, Hemma och i Uppsala (1927, s. 64 ff.);
Minnen från Växjö läroverk, utg. av L. Larsson (1928, s. 47, 57 ff., 236 f.);
Växjö stifts herdaminne, 1 (1921, utg. av C. O. Arcadius, J. A. Franzén & A. Zetterqvist, s. 256–261).

Porträttmatr. 1, s. 115.