Ledamoter

Linus Artur Attman


f. 31.10.1910   d. 25.2.1988

Professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 11.12.1973 (nr 321)


Bibliografiska uppgifter

GHM 1942–1954 (1957).

M. Fritz, A. A. 1910–1988: minnesteckning (Minnestal hållna på högtidsdagen, KVVS 1989–1991, s. 7–13);
K.-G. Hildebrand, [nekr.] i KVHAAÅ 1988, s. 41–45;
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000);
S. Troebst, Debating the mercantile background to early modern Swedish empire-building: Michael Roberts versus A. A. (European history quarterly 1994, 24, s. 485–509);
—, A. A. 1910–1988 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).

Nekr. av R. Adamson i DN 7/3, av B. Andersson & M. Fritz i GP 8/3, av K.-G. Hildebrand i SvD 9/3 och av K. Härnqvist i DN 14/3 1988.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren sig tillägnad en festskrift 1977.