Ledamoter
Knutsson  ke047

Karl Eric Knutsson


f. 31.5.1932   d. 31.10.2002

Professor i socialantropologi vid Stockholms universitet, bitr. generalsekreterare i Förenta Nationerna, verksam inom Unicef i Sydasien och Italien.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 11.12.1973 (nr 320)


Bibliografiska uppgifter

S. Helmfrid, [nekr.] i KVHAAÅ 2003, s. 46–49;
K. Lagercrantz, H. Wahlquist & W. Östberg, [nekr.] i Ethnos 2003, 68, s. 285–287.

Nekr. i SvD av G. Dahl & U. Hannerz 17/11, av B. Olsson där 6/12, i DN av D. Brändström 20/11 2002.