Ledamoter
Andersson  a.084

Aron Andersson


f. 14.5.1919   d. 7.8.1984

Professor, avdelningsdirektör vid Statens historiska museum.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.3.1972 (nr 316)


Bibliografiska uppgifter

M. Engström, A. A:s tryckta skrifter. Bibliografi (Den ljusa medeltiden. Studier tillägnade A. A., 1984, s. 353–359), med tillägg till förteckningen i Fornvännen 80 (1985), s. 296.

Hommage à A. A. Témoignages (Zodiaque 148, Pierre-qui-Vire 1986);
S. Karling, [nekr.] i KVHAAÅ 1985, s. 34–39;
M. Lindgren, [nekr.] i Konsthistorisk tidskrift 53 (1984), s. 93–94.

Nekr. av S. Karling i SvD 9/8 1984.

Festskrift:
Fick på 65-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).