Ledamoter
Rynell  h. t. a.083

Hans Torsten Alarik Rynell


f. 7.3.1913   d. 14.6.1992

Professor i engelska språket vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.2.1972 (nr 315)


Bibliografiska uppgifter

LUM 1949–50, StHM 1951–60 (1987).

A. Ellegård, [nekr.] i KVHAAÅ 1993, s. 35–38.

Nekr. av M. Ljung & G. Kristensson i SvD 22/6 och i DN 26/6 1992.

Festskrift:
Tillägnades vid 65-årsdagen Studies in English philology, linguistics and literature presented to Alarik Rynell 7 March 1978, Stockholm studies in English, 46, ed. Mats Rydén & Lennart A. Björk (1978).