Ledamoter
G%c3%b6ransson  s.l.m.g.082

Sven Lucien Marcel Gustaf Göransson


f. 25.11.1910   d. 23.11.1989

Professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.5.1971 (nr 313)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
A. Sträng, Förteckning över S. G:s tryckta skrifter 1938–1977 (Kyrkohistorisk årsskrift 1977, s. xxi–xxviii).

UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

Å. Andrén, [nekr.] i KVHAAÅ 1990, s. 32–35;
T. Christensen, S. G. som kirkehistoriker (Kyrkohistorisk årsskrift 1977, s. xv–xvii);
I. Montgomery, S. G. som forskarhandledare (Kyrkohistorisk årsskrift 1977, s. xviii–xx);
H. Schück, Minnesord över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Nekr. av H. Lenhammar i UNT 27/11, av B. Wadensjö i DN 1/12 och av B. Walan i SvD 28/11 1989.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).