Ledamoter
Widengren  g051

Geo Widengren


f. 24.4.1907   d. 28.1.1996

Professor i religionshistoria med religionspsykologi vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 15.1.1971 (nr 310)


Bibliografiska uppgifter

UUM 1951–60.

J. Bergman, [nekr.] i Svensk religionshistorisk årsskrift 1997 (6), s. 243–246;
N. Fröman, parentation i VSÅ 1996, s. 9–11;
J. Hjärpe, Minnesord i KVHAAÅ 1996, s. 38–41;
A. Hultgård, [nekr.] i Orientalia Suecana 1994/1995 (43/44), s. 7–9;
J. Peste, Den eviga gnosticismen: metodologiska reflektioner utifrån G. W:s läsning av Stagnelius (Svensk religionshistorisk årsskrift 2003, 12, s. 81–92);
H. Ringgren, [nekr.] i Svensk exegetisk årsbok1997 (62), s. 5–6. 

Nekr. av J. Bergman i SvD 1/2 och av S. Kahle i DN 14/2 1996.

Festskrift:
Tillägnades på 65-årsdagen festskriften Ex orbe religionum: studia Geo Widengren XXIV mense Apr. MCMLXXII quo die lustra tredecim feliciter explevit oblata ab collegis, discipulis, amicis, collegae magistro amico congratulantibus (Studies in the History of Religions 22). Hg. von J. Bergman, K. Drynjeff & H. Ringgren (2 vol., 1972).