Ledamoter
Kromnow  e %c3%85081

Ernst Åke Kromnow


f. 21.5.1914   d. 27.4.1986

Fil. dr h.c., riksarkivarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.11.1970 (nr 309)


Bibliografiska uppgifter

L. Lindholm, Å. K:s tryckta skrifter 1938–1978 (Arkiv, samhälle och forskning 21, 1979, s. 127–137).

S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1987, s. 13–14;
S. Lundkvist, [nekr.] i KVHAAÅ 1987, s. 26–29;
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1836–1991 (2007);
G. Petri, [nekr.] i Rig 69 (1986), s. 65;
H. Schück, [nekr.] i Nordisk tidskrift 62 (1986), s. 461–462;
—, Minnesord över över bortgångna ledamöter i SkS 1981–1995 (2000).

Nekr. av S. Lundkvist i DN 30/4 1986.