Ledamoter
Bengtsson  l i o080

Lars Ingmar Olof Bengtsson


f. 2.3.1920   d. 3.12.1989

Professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.9.1970 (nr 308)


Bibliografiska uppgifter

I. B:s bibliography (Analytica. Studies in honour of I. B., Studia musicologica Upsaliensia. N. S. 10, 1985, s. 345–361).

Sohlmans musiklexikon 1 (1975). UUM 1951–1960 (1975).

B. Hambræus, [nekr.] i Svensk tidskrift för musikforskning 71 (1989), s. 13–18;
E. Kjellberg. [nekr.] i Svensk tidskrift för musikforskning 7 (1989), s. 9–12;
S. G. Svenson, Minnesord i Saga och sed 1990, s. 9–11;
B. Wallner, [nekr.] i KVHAAÅ 1990, s. 42–46.

Nekr. av A. Gabrielsson i DN 19/12, av T. Stenström i SvD 19/12 och av B. Wallner i DN 12/12 1989.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).