Ledamoter
%c3%85kerstr%c3%b6m  %c3%85079

Åke Bertil Åkerström


f. 26.4.1902   d. 8.10.1991

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 9.6.1970 (nr 307)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB.
C. Callmer, The published writings of Å. Å. A bibliography (Opuscula Atheniensia 7, 1967, s. 191–194).

UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

E. J. Holmberg, Å. Å. 1902–1991: Minnesteckning (Minnestal hållna på högtidsdagen, 1992/95, s. 19–22, 1995);
P. Åström, [nekr.] i KVHAAÅ 1992, s. 40–44.

Nekr. i SvD av G. Andréasson 20/10 och av E. Rehnberg 4/11 1991.

Festskrift:
Fick på 65-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).