Ledamoter
Wedberg  a e o078

Anders Erik Otto Wedberg


f. 30.3.1913   d. 20.2.1978

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.12.1969 (nr 306)


Bibliografiska uppgifter

S-A. Lundin, A. W:s bibliografi (En filosofibok tillägnad A. W., 1978, s. 207–214);
Engelsk version av bibliografin i Theoria 44 (1978), s. 124–130.

SMoK, StHM 1928–1950 (1984).

K. Marc-Wogau, [nekr.] i KVHAAÅ 1978, s. 57–58;
—, [nekr.] i Theoria 44 (1978), s. 121–123;
Minnesord av G. Hoppe, H. Ofstad och D. Prawitz, i En filosofibok tillägnad A. W. (1978), s. 216–225.

Nekr. av I. Hedenius i DN 22/2 1978.

Festskrift:
Fick på 50-årsdagen samt inför avskedet från professuren sig tillägnade festskrifter (den senare med bibliografi, se ovan).