Ledamoter
Westin  g050

Gunnar Torvald Westin


f. 29.10.1911   d. 14.7.2008

Professor i historia vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.9.1969 (nr 305)


Bibliografiska uppgifter

G. T. W., En historiestuderande i 30-talets Lund (Under Lundagårds kronor, 5:1, 1991);
—, Som tjänsteman i Landsarkivet i Lund (Av kärlek till arkiv: Festskrift till Erik Norberg, 2002);
H. Schück, [nekr.] i KVHAAÅ 2009, s. 51–60.

Nekr. av O. Ferm & P. Thullberg i SvD och DN 1/8, av J-S. Karlsson, C-G. Andrén & P. Thullberg i SvD 12/8 2008.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen och vid avskedet från professuren sig tillägnade festskrifter.