Ledamoter
Hjortsj%c3%b6  c h110

Carl-Herman Julius Hjortsjö


f. 8.12.1914   d. 3.7.1978

Professor i anatomi vid Lunds universitet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 2.2.1954 (nr 185)

Arbetande ledamot Ha
- Invald 14.1.1969 (nr 304)


Bibliografiska uppgifter


En del papper i LUB.

LUM 1967–68 (1968). Svensk läkarmatrikel 1970 (1971).

N. G. Gejvall, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 31–34;
—, Minnesord över C.-H. H. i HVSLÅ 1978–1979, s. 19–22;
B. Lindahl & B. Sonesson, [nekr.] i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1978, s. 9–11;
S. Radner, C.-H. H. i K. Fysiografiska sällskapet i Lund. Årsb. 1979, s. 69–73.

Nekr. av N. G. Gejvall i SvD 5/7 1978.

Festskrift:
Fick på 50-årsdagen sig tillägnad en festskrift