Ledamoter
St%c3%a5hl  h109

Harry Axel Maurits Ståhl


f. 22.9.1905   d. 27.2.1991

Professor i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 5.4.1955 (nr 188)

Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.9.1968 (nr 303)


Bibliografiska uppgifter


Papper i UUB.

UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

T. Andersson [nekr.] i Namn och bygd 1991, s. 157–164;
—, [nekr.] i KVHAAÅ 1992, s. 27–31.

Nekr. av T. Andersson i SvD 2/3 och i DN 5/3 1991.

Festskrift:
Fick på 80-årsdagen sig tillägnad en festskrift.