Ledamoter
Jarring  g045

Gunnar Valfrid Jarring


f. 12.10.1907   d. 29.5.2002

Ambassadör, docent i turkiska språk vid Lunds universitet; professors namn.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 5.3.1968 (nr 301)


Bibliografiska uppgifter

B. N. Schlyter, G. J:s Centralasiensamling (Dragomanen 6, 2002);
U. Ehrensvärd, red., G. J.: en bibliografi 1988–1997 (Sv. forskningsinst. i Istanbul, 1997).

LUM 1939.

U. Ehrensvärd, G. J. 90 år och hans 940 skrifter (Dragomanen 2, 1998, s. 14–21);
S. Rosén, [nekr.] i KVHAAÅ 2003, s. 34–40;
—, [nekr.] i Dragomanen 6 (2002). L. Johanson, Discoveries on the Turkic linguistic map (2001).

Nekr. av P. Bratt i DN 31/5, av T. Örn i SvD 1/6 och av L. Johanson i SvD 11/6 2002.