Ledamoter
Widstrand  e052

Erik Karl Hilding Wistrand


f. 24.1.1907   d. 2.10.1998

Professor i klassiska språk vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.10.1967 (nr 299)


Bibliografiska uppgifter

N. Horsfall, [nekr.] i Gnomon 72 (2000), s. 381–382;
T. Jansson, [nekr.] i KVHAAÅ 1999, s. 50–53;
E. Tengström, [minnesteckning] i KVVS: Minnestal hållna på högtidsdagen 1999/2000, s. 31–36.

Festskrift:
En samling omtryckta uppsatser publicerades till hans pensionering som Opera selecta (Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom. Series altera in 8:o, 1972).