Ledamoter

Hans Wilhelm Hansson


f. 27.2.1907   d. 31.8.1972

Fil. dr, styresman för Nordiska museet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.11.1966 (nr 296)


Bibliografiska uppgifter

H. H:s tryckta skrifter 1930–1966 (Utflykter i den svenska kulturhistorien. Till H. H., 1967, s. 281–283).

M. Lagerquist, [nekr.] i Fataburen 1972, s. 265–266;
G. Selling, [nekr.] i KVHAAÅ 1973, s. 40–45.

Nekr. av E. Andrén i DN 1/9 och G. Selling i SvD 1/9 1972.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).