Ledamoter
Fehrman

Carl Abraham Daniel Fehrman


f. 3.2.1915   d. 24.5.2010

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Lunds universitet


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.11.1966 (nr 295)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
Minnen i: Det hände i Lund (i Under Lundagårds kronor, Samling 5. D. 1, minnen upptecknade av gamla studenter, 1991, s. 254-271).

P. Rydén, Carl Fehrmans bibliografi: 1938-2005 (2006).
L. Vinge, [nekr.] i KVHAAÅ 2011, s. 47-56.

Nekr. i SvD 4/7 av E. Haettner Aurelius m. fl., 5/7 av H. Westling, och 16/8 2010 av P. Luthersson.  

Festskrift: 
Till 60-årsdagen: Diktaren och hans formvärld, Lundastudier i litteraturvetenskap tillägnade Staffan Björck och Carl Fehrman, red. R. Arvidsson (1975).