Ledamoter
Tuulse  a075

Armin Tuulse


f. 1.10.1907   d. 9.12.1977

Professor i konsthistoria vid Dorpats universitet, senare i nordisk och jämförande konsthistoria vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.3.1966 (nr 294)


Bibliografiska uppgifter

L. Tuulse, A. T:s tryckta skrifter 1936–1966 (Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier tillägnade A. T., 1967, s. 338–343);
—, Bibliografi 1966–78 (ETSR annales 8, 1977–79, s. 174–175).

StHM 1951–1960 (1987).

O. Ehn, [nekr.] i Uppland 1978, s. 97–98;
S. Karling, [nekr.] i Konsthistorisk tidskrift 46 (1977), s. 153–154;
—, [nekr.] i KVHAAÅ 1978, s. 47–53;
E. Piltsep, [nekr.] i ETSR annales 8 (1977–79), s. 170–173.

Nekr. av S. Karling i SvD 11/12 och J. Svanberg i DN 14/12 1977.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen sig tillägnad en festskrift (med bibliografi, se ovan).