Ledamoter
Lewin  b j074

Bernhard Julius Lewin


f. 16.11.1903   d. 23.2.1979

Professor i semitiska språk vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.3.1966 (nr 293)


Bibliografiska uppgifter

SBL. Svensk biblioteksmatrikel (1955). UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

H. Palva, Minnestal i Göteborgs KVVS 1980 (1980), s. 67–73;
F. Rundgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 53–55.