Ledamoter
Tidestr%c3%b6m  lgg073

Lars Gunnar Gabriel Tideström


f. 7.2.1906   d. 3.5.1985

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.11.1965 (nr 291)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SMoK. UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

S. Björck, [nekr.] i KVHAAÅ 1986, s. 30–34;
—, G. T i forskarsamhället (Samlaren 1990, 111, s. 127 ff.);
B. Landgren, G. T.: Litteraturhistoriker och litteraturpedagog (2007).

Nekr. av S. Bergsten i UNT 6/5, av L. Furuland, B. Landgren & T. Stenström i DN 7/5, av T. Stenström i SvD 6/5 och av P-E. Wahlund i SvD 6/5 1985.

Festskrift:
Fick på 60-årsdagen och vid avskedet från professuren sig tillägnad festskrifter.