Ledamoter
Hildebrand  kg040

Karl-Gustaf Hildebrand


f. 25.4.1911   d. 30.1.2005

Professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet; diktare.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.3.1965 (nr 290)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskrift 1971.

SMoK, UUM 1951–60.

L. Elmevik, Minnesord den 6 november 2005 (Saga och sed 2006, s. 9–14);
B. Gustavsson, Ångestens treklang: Tematiska linjer i K-G. H:s diktning (2004);
Y. Hasselberg, K-G. H. 1911–2005 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
B-I. Kollberg, Tröstens och livsmodets diktare: poeten K-G. H. 1911–2005 (Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2005, s. 111–124);
L. Lönnroth & S. Delblanc, Den Svenska Litteraturen V (1989), s. 39;
B. Smedby, K-G. H. (VSÅ 2005, s. 11 ff.);
J. Söderberg, [nekr.] i KVHAAÅ 2006, s 17–21;
M. Thelander, Minnesord (HVSUÅ 2005, s. 131–136).

Festskrift:
Festskrift på 60-årsdagen 1971.