Ledamoter
Ros%c3%a9n  j. i.072

Jerker Ingmar Rosén


f. 6.5.1909   d. 22.3.1976

Professor i historia vid Uppsala universitet, senare vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 12.1.1965 (nr 288)


Bibliografiska uppgifter

A. Grönvall, J. R:s tryckta skrifter. Bibliografi (Historia och samhälle. Studier tillägnade J. R., 1975, s. 305–309).

SBL. SMoK. LUM 1967–68 (1968). UUM 1951–1960 (1975).

A. E. Christensen, [nekr.] i [Dansk] Historisk tidsskrift 78 (1978), s. 340–341;
B. I. Lindskog, [nekr.] i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1976, s. 9–10;
E. Lönnroth, Minnesord i SkS (1985), s. 27;
S. A. Nilsson, [nekr.] i KVHAAÅ 1977, s. 25–29;
L-A. Norberg, [nekr.] i VSLÅ 1977, s. 112–117;
G. Rystad, [nekr.] i HVSLÅ 1976–1977, s. 18–24;
E. Österberg, J. R. 1909–1976 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).

Nekr. av S. Carlsson i SvD 28/3 och av G. T. Westin i DN 24/3 1976.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren sig tillägnad en festskrift 1975 (med bibliografi, se ovan).