Ledamoter
Bj%c3%b6rck  t e s002

Thor Erland Staffan Björck


f. 5.8.1915   d. 27.6.1995

Professor i litteraturhistoria med poetik vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 1.12.1964 (nr 287)


Bibliografiska uppgifter

S. B., Några minnesglimtar från det gamla Kalmar-läroverket (Kalmar län 1990, 75, s. 43–60);
P. Rydén, S. B:s bibliografi 1937–1995 (2005).

LUM 1967–68 (1968).

C. Fehrman, [nekr.] i KVHAAÅ 1996, s. 28–32;
U-B. Lagerroth, S. B. 5.8 1915–27.6 1995 minnesord (HVSL Årsberättelse 1995/1996, s. 34–41);
P. Rydén, [nekr.] i VSLÅ 1995;
—, S. B. som pressforskare (Konkurrens och förnyelse, red. K. E. Gustafsson & P. Rydén, 2000);
—, S. B. (Presshistoriens pionjärer 2009, s. 83–90).

Festskrift:
Diktaren och hans formvärld: Lundastudier i litteraturvetenskap tillägnade S. B. och Carl Fehrman, red. R. Arvidsson (1975).