Ledamoter
Sj%c3%b6strand  b. h. w.071

Bengt Håkan Wilhelm Sjöstrand


f. 19.8.1909   d. 5.12.1989

Professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 4.2.1964 (nr 286)


Bibliografiska uppgifter

W. S:s tryckta skrifter 1937–1976 (Individualism och samhörighet. En vänbok till W. S., 1977, s. 281–296).

SBL. SMoK. UUM 1937–1950 (1953) och 1951–1960 (1975).

S. Carlsson, W. S. – ättling av småländska pedagoger (Individualism och samhörighet. En vänbok till W. S., 1977, s. 281–296);
U. Dahllöf, [nekr.] i KVHAAÅ 1990, s. 36–41;
B. Holmberg, Frihet, jämlikhet och pedagogik ett försök till begreppsanalys med särskild hänsyn till W. S:s tänkande (2002).

Nekr. av U. Dahllöf & L. G. Holmström i SvD 15/12 1989.

Festskrift:
Fick vid avskedet från professuren sig tillägnad en festskrift 1977 (med bibliografi, se ovan).