Ledamoter
Arwidsson  g999

Greta Arwidsson


f. 5.7.1906   d. 31.1.1998

Professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.6.1963 (nr 284)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.

StHM 1951–60 (1987).

B. Almgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1999, s. 31–34;
G. Berg & J. P. Lamm, G. A. 85 år (Fornvännen 1991 (86), s. 91–97 med bibliografi);
G. Gren, Tre lysande arkeologer: Lili Kaelas, Dagmar Selling och G. A. (2009);
L. Grönwall, G. A:s arkeologiska kvarlåtenskap vid institutionen i Stockholm (Fornvännen 2002:4, s. 281–287);
S. Rydh, In memoriam (Uppland 1999, s. 109 ff.).