Ledamoter
Gustawsson  k a998

Karl Alfred Gustawsson


f. 17.2.1897   d. 26.2.1997

Överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, fil. hedersdr.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1963 (nr 283)


Bibliografiska uppgifter

C. G. Andræ, Minnesord i Saga och sed 1998, s. 13–20;
M. Biörnstad, [nekr.] i KVHAAÅ 1998, s. 27–31.